Mitä jakamattoman kuolinpesän asunnon myynnissä tulee huomioida?

Kuolinpesän asunnon tai kiinteistön myyntiin liittyy paljon huomioitavaa ja selviteltävää, kuten verotusseikat sekä tarvittavien asiakirjojen hankkiminen. Siksi helpointa ja vaivattominta onkin jättää homma kokeneen ja asiantuntevan välittäjän hoidettavaksi, joka huolehtii koko myyntiprosessista aina onnistuneisiin kauppoihin asti.

Ammattilainen auttaa tarvittavien asiakirjojen kanssa

Kuolinpesän asunnon tai kiinteistön myynnissä selvitetään aivan ensiksi pesän kaikki osakkaat, sillä jakamattoman kuolinpesän asunto- tai kiinteistöomaisuuden myynti vaatii osakkaiden yksimielisen päätöksen myynnistä. Kun kuolinpesän osakkaat on selvitetty tehdään perunkirjoitus, jossa selvitetään vainajan omaisuus ja velat kokonaisuudessaan. Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Kysy perunkirjoituksen teettämistä POP Pankilta.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan kirjallinen arviolausunto kuolinpesän mahdollisesta asunto- tai kiinteistöomaisuuden arvosta ammattitaitoiselta kiinteistönvälittäjältä. Oikean arvon määrittäminen mahdollisimman tarkasti on tärkeää, jottei osakkaille aiheudu myöhemmin myynnistä turhia veroseuraamuksia, sillä käypä arvo vahvistetaan lähes poikkeuksetta sellaisenaan perintöverotusarvoksi. Muista perukirjaan tarvittavista asiakirjoista sekä verotuksesta löydät tietoa Verohallinnon sivuilta.

Kun perukirja on valmis ja asunnon tai kiinteistön myynnistä on tehty yksimielinen päätös kaikkien osakkaiden kesken, kiinteistönvälittäjä kerää tarvittavat asiakirjat myytävästä kohteesta sekä kuolinpesästä. Perukirjan lisäksi myyntiä varten saatetaan tarvita myös muita asiakirjoja, joiden tarpeellisuudesta asiantunteva välittäjä osaa kertoa tarkemmin. Useimmiten myös joku kuolinpesän osakkaista valtuutetaan toimimaan pesän puolesta, jottei kaikkien osakkaiden tarvitse olla paikalla esimerkiksi kaupantekohetkellä.

Kerättyään kaikki asiakirjat ja tarvittavat valtakirjat sekä tutustuttuaan huolellisesti myytävään kohteeseen välittäjä laittaa kohteen myyntiin. Kun asuntokaupat on saatu maaliin, varat siirtyvät kuolinpesälle odottamaan ensin mahdollista ositusta ja lopuksi perinnönjakoa. Tässä on huomioitava, että myynnistä saatu mahdollinen voitto on kuolinpesän tuloa, jolloin luovutuksesta syntyvä luovutusvoitto on osakkaan tuloa.

Kuolinpesän omistaman asunnon tai kiinteistön myynti pähkinänkuoressa

  • Kuolinpesän osakkaiden selvittäminen: Sukuselvitystä varten tulee tilata maistraatilta tai seurakunnalta virkatodistukset eli ns. elossaolotodistukset.
  • Perukirjaa varten arvio asunto-tai kiinteistöomaisuudesta: Kiinteistönvälittäjä laatii kirjallisen arviolausunnon perukirjaa varten kuolinpesän omistaman asunnon tai kiinteistön arvosta.
  • Pesän varallisuuden määrittäminen perunkirjoituksessa: Laaditaan perukirja kaikista vainajan varoista, veloista sekä kuolinpesän osakkaista.
  • Osakkaiden yksimielinen päätös myynnistä: Kaikkien kuolinpesän osakkaiden yhteisesti allekirjoitettu asiakirja kuolinpesän asunnon tai kiinteistön myynnistä.
  • Kun kohde on myyty, siirtyvät varat kuolinpesälle: Omaisuus jaetaan perinnönjaossa kunhan ensiksi on maksettu kuolinpesän mahdolliset velat pois.

Kun tarvitset ammattilaisen apua kuolinpesän asunnon tai kiinteistön myynnissä, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä! Ammattitaitoiset välittäjämme ovat aina valmiita auttamaan kaikissa asunnon myyntiin tai ostoon liittyvissä asioissa.