fbpx

HYVÄ KYSYMYS – milloin kaupanvahvistaja tarvitaan?

popkotikauppa_kaupanvahvistaja

Kaupanvahvistaja on Maanmittauslaitoksen määräämä henkilö tai virkansa puolesta julkinen kaupanvahvistaja (esimerkiksi notaari, nimismies, kihlakunnanvouti), jolla on oikeus vahvistaa kiinteistön luovutus.

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että kaupanvahvistajaa tarvitaan aina kun Suomessa maapohja vaihtaa omistajaa – oli kyseessä sitten kauppa, lahja, vaihto tai jakosopimus. Näin ollen vuokratulla maaperällä sijaitsevan rakennuksen tai asunto-osakkeen kaupassa kaupanvahvistajaa ei puolestaan tarvita.

Kaupanvahvistajat toimivat virkavastuulla. Heidän on otettava toiminnassaan huomioon kaikki lait ja säädökset, jotka koskevat kiinteistön luovutuksen vahvistamista ja sen edellytyksiä. Oli kyseessä sitten kauppa, lahja, vaihto tai jako, yleisnimitys laadittavalle dokumentille on luovutuskirja.

Kaupanvahvistajan tehtäviin kuuluu tarkastaa luovutuskirjasta osapuolien henkilöllisyys sekä se, että luovutuskirja täyttää maakaaren muotovaatimukset (2 luku 1 momentti). Näitä muotovaatimuksia ovat mm. tiedot luovutettavasta kiinteistöstä, luovutustarkoitus, kauppahinta tai muu vastike sekä rakennettujen kiinteistöjen osalta osoite. Kaupanvahvistajan on myös kirjallisesti todettava luovutuskirjassa, että osapuolet tai heidän edustajansa ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutuskirjaa allekirjoitettaessa.

Mikäli kiinteistön luovutuksesta tehdään esisopimus, on tällöinkin kaupanvahvistajan se vahvistettava. Esisopimus on sitova ja määrämuotoinen asiakirja, jolla osapuolet voivat sopia aikomastaan kiinteistön kaupasta. Esisopimuksesta tehdään merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Kaupanvahvistajamääräys voidaan antaa hakemuksesta henkilölle, jolla on riittävä perehtyneisyys ja muut edellytykset tehtävän hoitamiseen. Kaupanvahvistajan määräyksen saamisen edellytyksenä on lisäksi alueen tarve kaupanvahvistajan palveluille. Kaupanvahvistajan palkkiosta päättää Maanmittauslaitos ja tällä hetkellä se on 120 euroa / vahvistus.

Kaupanvahvistajan tehtävä ei suinkaan pääty luovutuskirjan allekirjoitustilaisuuteen, vaan kaupanvahvistajan on kahden päivän kuluessa luovutuksen vahvistamisesta tehtävä Maanmittauslaitokselle sähköinen kiinteistönluovutusilmoitus.


Meiltä Kotikaupasta saat neuvoja ja apua liittyen niin kiinteistön kaupantekoon kuin sen valmisteluunkin. Kun nämä asiat ovat tulossa ajankohtaiseksi ota rohkeasti yhteyttä, palvelemme sinua mielellämme.