fbpx

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki – (523/1999) 10 § ja 24 § – 4.7.2017
GDPR – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 – 27.4.2016

1. Rekisterin pitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Nimi: POP Kotoisa Oy (2974317-4)
Osoite: Hämeenpuisto 33, 33200 TAMPERE
Muut yhteystiedot: +358 50 548 7663 – tiina@popkotikauppa.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tiina Sundell
Osoite: Hämeenpuisto 33, 33200 TAMPERE
Muut yhteystiedot: +358 50 548 7663 – tiina@popkotikauppa.fi

3. Rekisterin nimi

POP Kotoisa Oy:n asiakastietokanta

4. Henkilötietojen käsittelun tarkoitus

Asiakastietokannan tarkoitus on kerätä ja hallita asiakkaiden tietoja. Tietoja hyödynnetään asiakassuhteen viestintään, hoitoon ja kehittämiseen. Tietoja hyödynnetään vain kahdenkeskeiseen viestintään.
Henkilötietolaki (523/1999) 8§

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottolomakkeen tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, yrityksen nimi ja asiakkaan viesti. Yhteistyön edetessä kerätään mahdollisesti seuraavia tietoa asiakkaasta: puhelinnumero, toimenkuva/titteli ja yrityksen y-tunnus ja verkko-osoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietokannan tiedot antaa asiakas täyttäessään yhteydenottolomakkeen tai tietoisesti antaessaan muut tiedot. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja sopimuksen tuottamiseksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja käsittelee vain POP Kotoisa Oy:n työntekijät, jotka ovat suoraan tekemisissä asiakkuuden kanssa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn erillistä lupaa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme mahdollisesti henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, ensisijaisesti Yhdysvalloista. Varmistamme tiedonsiirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttämämme järjestelmät ovat Privacy Shield -ohjelman mukaisesti sertifioituja.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto
Tietoja ei lähtökohtaisesti käsitellä manuaalisesti. Mikäli tiedot tulostetaan, käsitellään niitä huolellisesti ja hävitetään käytön jälkeen.
B) IT:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantaan, joka on suojattu palomuureilla, ssl-suojauksella ja tietojen käsittelyn varmenteilla. Asiakastietokannan käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja korkean tason henkilökohtaista salasanaa ja on vain yhden henkilön käytössä. Tietokannan suojauksessa käytetään korkeita laatuvaatimuksia.

10. Tarkistusoikeus

Jokaisella, joka on lähettänyt tietonsa yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä POP Kotoisaan, on oikeus tarkistaa omat tietonsa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella, joka on lähettänyt tietonsa yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä POP Kotoisaan, on oikeus vaatia omien virheellisten tietojen korjaamista.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista.
  • Rekisteröity saa siirtää omat antamansa tietonsa muihin rekistereihin. Tämä ei koske jalostettua tai yhteistyön aikana luotua tietoa rekisteröidystä.
  • Rekisteröidyllä on aina oikeus vaatia tietojensa poistoa asiakastietokannasta ja tulla unohdetuksi.
  • Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
  • Tietopyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: tiina@popkotikauppa.fi.
  • Voimme pyytää henkilötietojen varmistamista ja tietopyynnön tarkentamista.
  • Pyydetyt tiedot toimitetaan 1 kuukauden sisään pyynnöstä.

13. Henkilötietojen säilytys

Säilytämme asiakkaan henkilötiedot yhteistyön ajan ja enintään yhden vuoden sen jälkeen. Tämän jälkeen poistamme tiedot järjestelmistämme.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.